Wyposażona w pompę obiegową, zawory odcinające oraz termometry na zasilaniu i powrocie. Całość obudowana jest izolacją wykonaną z EPP. Standardowa wysokość grup pompowych to 364 mm, ale dostępna jest także wersja krótka – oznaczenie „s” – o wysokości 278 mm.